Please enter a search term:

 • Άμεση μηχανική

  Αυξήστε την αποτελεσματικότητα των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σας με το Prompt Engineering και χρησιμοποιήστε όλες τις δυνατότητες της αυτοματοποίησης και της εξατομίκευσης.

  Περισσότερες πληροφορίες για το Prompting!

  Team von Mprofi, das an KI-Projekten arbeitet

Prompt Engineering - Στρατηγική συμβουλευτική στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι εταιρείες B2B θα βασίζονται όλο και περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα! Επομένως, η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της ΤΝ είναι ζωτικής σημασίας. Η έννοια του Prompt Engineering αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τις εταιρείες να αξιοποιήσουν πλήρως τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης και να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες. Στο παρόν άρθρο θα οριστεί ο όρος "άμεσημηχανική", θα συζητηθούν οι προκλήσεις της εφαρμογής της ΤΝ στην επιχείρηση, θα παρατεθούν 20 παραδείγματα με λεπτομερή καθοδήγηση και θα συζητηθούν οι επιπτώσεις στον εργασιακό χώρο. Τέλος, θα εξαχθεί ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα.

Ορισμός του Prompt Engineering: Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση κειμενικών προτροπών για τη βελτίωση της απόδοσης των μοντέλων ΤΝ.Συνάφεια με τον ψηφιακό μετασχηματισμό: Βελτίωση της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες και υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακής στρατηγικής.Υπηρεσίες της mprofi AG: Υποστήριξη στην επιλογή τεχνολογιών, καθοδήγηση στρατηγικής και παροχή λύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η άμεση μηχανική και γιατί έχει σημασία για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης

Το Prompt Engineering είναι μια προσέγγιση για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που αποσκοπεί στο να καταστήσει την εφαρμογή και τη συντήρηση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απλούστερη και αποτελεσματικότερη. Περιλαμβάνει τη χρήση απλών και σαφών διεπαφών για την αλληλεπίδραση μεταξύ του μοντέλου ΤΝ και άλλων συστημάτων, καθώς και την ενσωμάτωση της ΤΝ στην υπάρχουσα υποδομή ΤΠ της εταιρείας. Περιλαμβάνει επίσης τη χρήση στιβαρών και κλιμακούμενων αρχιτεκτονικών για τα μοντέλα ΤΝ που είναι σε θέση να διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων και να πληρούν τις απαιτήσεις υψηλής ταχύτητας επεξεργασίας.


Επεξήγηση του όρου "Prompt Engineering"

Ο όρος "Prompt engineering " αναφέρεται σε μια προσέγγιση που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Η έννοια βασίζεται στην ιδέα ότι ένα μοντέλο ΤΝ πρέπει όχι μόνο να παρέχει καλά αποτελέσματα, αλλά και να είναι εύκολο στην εφαρμογή και τη συντήρησή του, προκειμένου να προσθέτει πραγματική αξία στους οργανισμούς.

Η ταχεία σχεδίαση περιλαμβάνει τη χρήση απλών και σαφών διεπαφών για την αλληλεπίδραση μεταξύ του μοντέλου ΤΝ και άλλων συστημάτων, καθώς και την ενσωμάτωση της ΤΝ στην υπάρχουσα υποδομή ΤΠ της εταιρείας. Περιλαμβάνει επίσης τη χρήση εύρωστων και κλιμακούμενων αρχιτεκτονικών για τα μοντέλα ΤΝ που είναι σε θέση να διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων και να πληρούν τις απαιτήσεις υψηλής ταχύτητας επεξεργασίας.

Frau als KI Bot

Επισκόπηση


Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην επιχείρηση είναι ένα πολύπλοκο έργο που θέτει πολλές προκλήσεις. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι:

 • Έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας σχετικά νέος και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας που απαιτεί βαθιά κατανόηση των μαθηματικών, της στατιστικής και του προγραμματισμού. Πολλές εταιρείες δεν διαθέτουν αρκετό εξειδικευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μοντέλων ΤΝ.

 • Ποιότητα δεδομένων

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης είναι τόσο καλά όσο τα δεδομένα στα οποία εκπαιδεύονται. Εάν η ποιότητα των δεδομένων δεν είναι καλή, ούτε τα μοντέλα ΤΝ θα είναι καλά.

 • Ενσωμάτωση στην υπάρχουσα υποδομή ΤΠ

Η ενσωμάτωση της ΤΝ στην υπάρχουσα υποδομή ΤΠ της εταιρείας μπορεί να είναι δύσκολη, ιδίως όταν πρόκειται για παλαιότερα συστήματα που δεν έχουν σχεδιαστεί για ΤΝ.

 • Ιδιωτικότητα και ασφάλεια

Τα μοντέλα AI μπορεί να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες και οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να προστατεύσουν τα δεδομένα και να διασφαλίσουν τα μοντέλα από επιθέσεις.

 • Διαχείριση αλλαγών

Η εισαγωγή της ΤΝ μπορεί να απαιτήσει αλλαγές στις ροές εργασίας και στην εταιρική κουλτούρα, γεγονός που απαιτεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης αλλαγών για να διασφαλιστεί ότι όλοι στον οργανισμό είναι προετοιμασμένοι.


Το κίνητρο πίσω από την άμεση μηχανική μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό με την πρώτη ματιά, γι' αυτό ας περιγράψουμε την ιδέα με ένα παράδειγμα.

Φανταστείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα παράδοσης τροφίμων και έχετε χιλιάδες εικόνες διαφορετικών λαχανικών για να τις τοποθετήσετε στον ιστότοπο.

Το μόνο πρόβλημα είναι ότι κανένα από τα μεταδεδομένα των εικόνων δεν περιγράφει ποιο λαχανικό βρίσκεται σε ποια εικόνα.

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσατε να ταξινομήσετε κουραστικά τις εικόνες βάζοντας τις εικόνες των πατατών στο φάκελο Potatoes, τις εικόνες του μπρόκολου στο φάκελο Broccoli κ.ο.κ.

Θα μπορούσατε επίσης να περάσετε όλες τις εικόνες από έναν ταξινομητή για να διευκολύνετε την ταξινόμηση. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε, εξακολουθούν να απαιτούνται επισημειωμένα δεδομένα για την εκπαίδευση του ταξινομητή.

Χρησιμοποιώντας την τεχνική της προτροπής, μπορείτε να γράψετε μια προτροπή βασισμένη σε κείμενο που πιστεύετε ότι θα δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα στην ταξινόμηση των εικόνων.

Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να είναι η προτροπή Εμφάνιση μοντέλου "μια εικόνα με πατάτες". Καθοριστική για την ταχεία μηχανική είναι η δομή αυτής της προτροπής - ή η εντολή που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το μοντέλο αναγνωρίζει τις εικόνες.

Συχνά είναι θέμα δοκιμής και λάθους για να γραφτεί η καλύτερη προτροπή. Στην πραγματικότητα, η προτροπή "μια εικόνα πατάτας" είναι πολύ διαφορετική από την προτροπή "μια φωτογραφία πατάτας" ή "μια συλλογή πατάτας".


Παρακάτω παρατίθενται 20 παραδείγματα για το πώς οι εταιρείες μπορούν να εφαρμόσουν την άμεση μηχανική για να εφαρμόσουν μοντέλα ΤΝ πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά.


1. Εφαρμογή των chatbots:

Με την εφαρμογή των chatbots, οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους και ταυτόχρονα να εξοικονομήσουν κόστος. Τα chatbots μπορούν να είναι διαθέσιμα 24 ώρες το 24ωρο και να απαντούν αυτόματα σε ερωτήματα. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με την ενσωμάτωση λογισμικού αναγνώρισης ομιλίας και κειμένου και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.

2.Ανάλυση δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη:

Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν μεθόδους AI για να αναλύουν τα δεδομένα τους πιο αποτελεσματικά και να αποκτούν πολύτιμες πληροφορίες από αυτά. Με την εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, τα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, οδηγώντας σε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

3. Εισαγωγή της εξατομίκευσης:

Η εξατομίκευση αποτελεί σημαντική τάση στο μάρκετινγκ και μπορεί να εφαρμοστεί με τη χρήση μεθόδων ΤΝ. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για να δημιουργούν εξατομικευμένες προσφορές και συστάσεις για τους πελάτες με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά τους.

4. Αυτοματοποίηση διαδικασιών:

Οι μέθοδοι ΤΝ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, οι εταιρείες μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να μειώσουν το κόστος.

5. Εισαγωγή της προληπτικής συντήρησης:

Με την εφαρμογή μεθόδων ΤΝ, όπως η μηχανική μάθηση, οι εταιρείες μπορούν να εισάγουν την προγνωστική συντήρηση. Αυτό σημαίνει ότι οι εργασίες συντήρησης σε μηχανήματα και εξοπλισμό εκτελούνται αυτόματα πριν από την εμφάνιση βλάβης.

6. Αναγνώριση εικόνας:

Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αναγνώριση εικόνων με τη χρήση μεθόδων ΤΝ, όπως οι αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης. Αυτό επιτρέπει την αυτόματη κατηγοριοποίηση και επισήμανση των εικόνων, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εικόνων.

7.Εφαρμογή της αναγνώρισης ομιλίας:

Με την εφαρμογή τεχνολογιών αναγνώρισης ομιλίας, οι εταιρείες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες εργασίας τους. Η αναγνώριση ομιλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομαγνητοφώνηση υπαγορεύσεων, την επεξεργασία κλήσεων και την αυτόματη απάντηση σε ερωτήματα πελατών.

8. Εισαγωγή των εικονικών βοηθών:

Οι εικονικοί βοηθοί μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες εργασίας τους και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών. Μπορούν να αναπτυχθούν με τη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, όπως η επεξεργασία φυσικής γλώσσας και οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης.

9. Ανίχνευση απάτης:

Με την εφαρμογή μεθόδων ΤΝ, όπως η μηχανική μάθηση, οι εταιρείες μπορούν να εφαρμόσουν την ανίχνευση απάτης. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, για παράδειγμα, για τον εντοπισμό και την πρόληψη απόπειρας απάτης σε διαδικτυακές παραγγελίες.

10. Ανάπτυξη λύσεων ρομποτικής:

Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους ΤΝ, όπως η μηχανική μάθηση, για την ανάπτυξη λύσεων ρομποτικής. Αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον κλάδο της μεταποίησης, για παράδειγμα, για την αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εργασίας.


Prompt Engineering:

ChatGTP:

Ενδιάμεσο ταξίδι:

Η προσφορά μας AI


Επιπτώσεις στον μελλοντικό κόσμο της εργασίας

Η άμεση μηχανική και η τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες. Μπορούμε να περιμένουμε ότι πολλές χειροκίνητες και επαναλαμβανόμενες εργασίες θα αυτοματοποιηθούν, ότι θα προκύψουν νέα επαγγέλματα και προφίλ εργασίας, ότι οι ροές εργασίας θα γίνουν πιο αποτελεσματικές, ότι θα βελτιωθεί η αλληλεπίδραση με τους πελάτες και ότι θα αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Για να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις αλλαγές, οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοί τους είναι σε θέση να χειρίζονται και να εργάζονται με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

KI-gesteuerte Prozessautomatisierung in Aktion

Η άμεση μηχανική ως βασικό στοιχείο


Στη βιολογία, η ανάδυση είναι μια απίστευτη ιδιότητα όπου τα μέρη που ενώνονται επειδή αλληλεπιδρούν παρουσιάζουν μια νέα συμπεριφορά (που ονομάζεται ανάδυση) που δεν μπορεί να παρατηρηθεί σε μικρότερη κλίμακα.

Ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι παρόλο που η έκδοση μικρότερης κλίμακας φαίνεται να είναι παρόμοια με την έκδοση μεγαλύτερης κλίμακας , το γεγονός ότι η μεγαλύτερη κλίμακα αποτελείται από περισσότερα μέρη και αλληλεπιδράσεις, καταλήγει να παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά.

Και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να προβλέψουμε πώς μπορεί ή θα φανεί αυτή η συμπεριφορά.

Αυτή είναι η ομορφιά (προς το καλύτερο ή το χειρότερο) της κλιμάκωσης!

Η πιο συναρπαστική πτυχή της τρέχουσας επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης είναι η εμφάνιση νέων χαρακτηριστικών των μοντέλων μηχανικής μάθησης που αναπτύσσονται σε κλίμακα.

Και όλα ξεκίνησαν όταν έγινε δυνατή η εκπαίδευση αυτών των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης χωρίς επίβλεψη. Η μάθηση χωρίς επίβλεψη ήταν πράγματι μία από τις βασικές αρχές αυτής της επανάστασης της ΤΝ, και ήταν επίσης η λύση για τις προόδους της ΤΝ τα τελευταία χρόνια.

Πριν από το 2017, τα περισσότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εργάζονταν με μάθηση με επίβλεψη. Αυτό χρησιμοποιούσε μικρά, δομημένα σύνολα δεδομένων που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης για πολύ περιορισμένες εργασίες.

Μετά το 2017, με την εισαγωγή μιας νέας αρχιτεκτονικής που ονομάζεται Transformer, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν.

Αυτή η νέα αρχιτεκτονική μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με μια προσέγγιση μηχανικής μάθησης χωρίς επίβλεψη. Το μοντέλο μηχανικής μάθησης θα μπορούσε να προ-εκπαιδευτεί σε ένα πολύ μεγάλο, μη δομημένο σύνολο δεδομένων με μια πολύ απλή αντικειμενική συνάρτηση: Πρόβλεψη από κείμενο σε κείμενο.

Το συναρπαστικό είναι ότι, προκειμένου να μάθει πώς να κάνει πρόβλεψη από κείμενο σε κείμενο (που μπορεί να ακούγεται σαν μια πολύ απλή εργασία), το μοντέλο μηχανικής μάθησης άρχισε να μαθαίνει μια σειρά από μοτίβα και ευρετικές λειτουργίες γύρω από τα δεδομένα στα οποία εκπαιδεύτηκε.

Αυτό επέτρεψε στο μοντέλο μηχανικής μάθησης να μάθει μια ποικιλία εργασιών.

Το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο άρχισε να συμπεραίνει μοτίβα από τα δεδομένα και να τα επαναχρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση νέων εργασιών, αντί να προσπαθεί να εκτελέσει μια και μόνο εργασία.

Αυτή ήταν μια θεμελιώδης επανάσταση. Η άλλη επανάσταση που ήρθε με το GPT-3 ήταν η δυνατότητα εκκίνησης αυτών των μοντέλων.

Εν ολίγοις, επιτρέπει σε αυτά τα μοντέλα να μαθαίνουν περαιτέρω το πλαίσιο ενός χρήστη μέσω της εκμάθησης φυσικής γλώσσας. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά την έξοδο του μοντέλου.

Αυτή η άλλη πτυχή προήλθε επίσης από το γεγονός ότι κανείς δεν το είχε ζητήσει ρητά. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτήσαμε την εκμάθηση προτροπής βάσει πλαισίου ως βασικό χαρακτηριστικό των σημερινών μοντέλων μηχανικής μάθησης.


Η άμεση μηχανική είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του σημερινού παραδείγματος της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της μηχανικής προτροπής είναι ότι η επεκτασιμότητα της αρχιτεκτονικής Transformer για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα νέο χαρακτηριστικό.

Ακριβώς όπως τα αιτήματα που διατυπώνετε μπορούν να γυρίσουν μπούμερανγκ, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζετε αυτό που θέλετε να κάνει η μηχανή μπορεί να αλλάξει δραματικά αυτό που βγαίνει.

Και ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα σε αυτό

Η προτροπή δεν ήταν μια λειτουργία που αναπτύχθηκε από ειδικούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν μια λειτουργία που βρισκόταν στα σκαριά. Εν ολίγοις, μέσω της ανάπτυξης αυτών των τεράστιων μοντέλων μηχανικής μάθησης, η προτροπή έγινε ένας τρόπος για να κάνετε τη μηχανή να κάνει αυτό που της ζητήσατε να κάνει.

Κανείς δεν ζήτησε αυτή τη λειτουργία, απλά συνέβη!

Στην ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ ), η ΤΝ έχει εξελιχθεί και ομογενοποιηθεί. Με την εισαγωγή της μηχανικής μάθησης, ο τρόπος εκτέλεσης μιας εργασίας συνάγεται αυτόματα από παραδείγματα. Η βαθιά μάθηση χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών υψηλού επιπέδου που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη, και τα βασικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ακόμη πιο προηγμένων λειτουργιών, όπως η μάθηση βάσει πλαισίου. Ταυτόχρονα, η μηχανική μάθηση ομογενοποιεί τους αλγορίθμους μάθησης (π.χ. λογιστική παλινδρόμηση). Η βαθιά μάθηση ομογενοποιεί τις αρχιτεκτονικές των μοντέλων (π.χ. συνεπτυγμένα νευρωνικά δίκτυα) και τα μοντέλα βάσης ομογενοποιούν το ίδιο το μοντέλο (π.χ. GPT-3).

Η πρόωρη μηχανική είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται στην ΤΝ. Περιλαμβάνει τη μετατροπή ενός ή περισσότερων καθηκόντων σε ένα σύνολο δεδομένων με βάση την προτροπή που αντιπροσωπεύει ένα γλωσσικό μοντέλο το οποίο στη συνέχεια εκπαιδεύεται για να μάθει.

Ενημέρωση: 05.10.2023: Εισαγωγή: Τι είναι το Prompt Engineering και γιατί είναι σημαντικό

Η μηχανική προτροπής δεν είναι απλώς ένας τεχνικός όρος στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)- είναι μια μορφή τέχνης που μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες των γενετικών τεχνολογιών ΤΝ. Σε αυτόν τον οδηγό, διερευνούμε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το prompt engineering για να επιτύχετε πιο αποτελεσματικά και ποιοτικά αποτελέσματα στην καθημερινή σας εργασία.

Βασικά μηνύματα

 • Η μηχανική προτροπής ως μέσο βελτιστοποίησης της γενεσιουργού ΤΝ.
 • Εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως το μάρκετινγκ και η ανάλυση δεδομένων.
 • Αυξημένη αποτελεσματικότητα και ποιότητα του παραγόμενου περιεχομένου.

Η διαδικασία του prompt engineering: μια ενδελεχής προσέγγιση

Ο μηχανισμός πίσω από τη μηχανική προτροπής

Η διαδικασία του prompt engineering μας επιτρέπει να διατυπώνουμε οδηγίες ή "προτροπές" με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα από μια τεχνολογία AI. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους, οι οποίες συχνά παράγουν τυχαία αποτελέσματα, το Prompt Engineering παρέχει μια συστηματική προσέγγιση για τη λήψη ακριβών και χρήσιμων απαντήσεων.

Η αναλογία της κατασκευής Lego: κατανόηση μέσω της δράσης

Οι καλύτερες αναλογίες είναι συχνά οι πιο απλές. Σκεφτείτε το Prompt Engineering σαν να χτίζετε με ένα σετ Lego. Πρόκειται για τον συνδυασμό μεμονωμένων "δομικών στοιχείων" με τη μορφή προτροπών για τη δημιουργία μιας χρήσιμης, ολοκληρωμένης εικόνας. Όσο καλύτερα συνδυάζονται τα δομικά στοιχεία, τόσο πιο εντυπωσιακό είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Σημαντικά σημεία

 • Συστηματική προσέγγιση για ακριβή αποτελέσματα.
 • Ομοιότητα με την κατασκευή Lego: συναρμολόγηση επιμέρους στοιχείων για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Τα επτά βασικά στοιχεία για την αποτελεσματική μηχανική προτροπής

Προσανατολισμός στον στόχο, σαφήνεια και πλαίσιο

Ένα από τα πρώτα βήματα στην άμεση μηχανική είναι ο σαφής καθορισμός των στόχων. Τι θέλουμε να επιτύχουμε Η σαφής κατανόηση των στόχων οδηγεί στη στοχευμένη χρήση εργαλείων ΤΝ, είτε πρόκειται για το ChatGPT για τη δημιουργία κειμένου είτε για το Midjourney για εφαρμογές μετατροπής εικόνας σε κείμενο.

Γλωσσικές λεπτές αποχρώσεις: Μήκος, τόνος και ύφος

Η κατανόηση της γλώσσας είναι απαραίτητη στην άμεση μηχανική. Η επιλογή των σωστών λέξεων, του τόνου και του ύφους μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου περιεχομένου. Θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τα διαφορετικά στυλ και τους συγγραφείς που εφαρμόζονται στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Βασικά σημεία

 • Σημασία ενός σαφούς στόχου.
 • Σημασία των γλωσσικών στοιχείων στη δημιουργία προτροπών.

Επαναληπτική βελτίωση μέσω των υποδείξεων παρακολούθησης

Συνεχής βελτίωση ως κλειδί της επιτυχίας

Οι Follow-Up Prompts είναι μια προηγμένη τεχνική στη μηχανική των προτροπών. Μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε επαναληπτικά και να βελτιώνουμε το περιεχόμενο που παράγεται από την ΤΝ. Αυτή η μέθοδος οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο και προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων.

Βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση Follow-Up Prompts

Υπάρχουν διάφορες βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική χρήση των Follow-Up Prompts. Αυτές κυμαίνονται από τον περιορισμό του πλαισίου έως τον ακριβή προσδιορισμό του επιθυμητού αποτελέσματος.

Βασικά σημεία

 • Ο ρόλος των Follow-Up Prompts στη βελτίωση της ποιότητας.
 • Βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική χρήση των Follow-Up Prompts.

Συμπέρασμα: Η δύναμη της μηχανικής των προτροπών για την αποτελεσματικότητά σας

Η μηχανική των προτροπών είναι κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο- είναι μια δεξιότητα που μπορεί να μάθει ο καθένας για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους τομείς. Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης και συνεχούς βελτίωσης, μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εργασίας σας.

Βασικά σημεία

 • Η άμεση μηχανική ως βασική δεξιότητα για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας.
 • Συστηματικές και επαναληπτικές μέθοδοι για συνεχή βελτίωση.

Ελπίζουμε ότι αυτός ο ολοκληρωμένος οδηγός θα σας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τον κόσμο της μηχανικής προτροπής και θα σας ενθαρρύνει να εφαρμόσετε αυτές τις ισχυρές τεχνικές στην καθημερινή σας εργασία.

Υπηρεσίες και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ


Διάφορες βιομηχανίες μπορούν να επωφεληθούν από τις εξελίξεις στην άμεση μηχανική, ιδίως εκείνες που βασίζονται στη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και στην αυτοματοποίηση. Για παράδειγμα, στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η άμεση μηχανική μπορεί να αξιοποιήσει βελτιωμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την πρόληψη της απάτης, την εξυπηρέτηση πελατών και την ανάλυση κινδύνου. Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τα βελτιωμένα συστήματα ΤΝ μπορούν να βοηθήσουν στη διαγνωστική υποστήριξη, τη δέσμευση των ασθενών και τη διαχείριση δεδομένων υγείας. Ο τομέας της εφοδιαστικής μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τη χρήση συστημάτων ΤΝ που βελτιστοποιούνται μέσω της άμεσης μηχανικής για τον προγραμματισμό διαδρομών, τη διαχείριση αποθηκών και την πρόβλεψη της ζήτησης3.


Για να ξεκινήσετε μια καριέρα στον τομέα της μηχανικής άμεσης πληροφόρησης απαιτείται συνήθως ένα ισχυρό υπόβαθρο στην επιστήμη των υπολογιστών, τη μηχανική μάθηση ή/και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Ένα πτυχίο Bachelor ή Master σε σχετικό τομέα μπορεί να αποτελέσει ένα καλό σημείο εκκίνησης. Επιπλέον, η πρακτική εμπειρία με σχετικά εργαλεία και τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας. Υπάρχουν επίσης ειδικά μαθήματα και πιστοποιήσεις στη μηχανική μάθηση και το NLP που μπορούν να βοηθήσουν στην απόκτηση και επίδειξη των απαραίτητων δεξιοτήτων.


Με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, η μηχανική της προτροπής εξελίσσεται επίσης. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων, όπως οι προηγμένες τεχνικές NLP, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών μηχανικής προτροπής και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για καινοτόμες εφαρμογές. Επιπλέον, η πρόοδος της τεχνολογίας ΤΝ επιτρέπει την αποτελεσματικότερη ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, η οποία με τη σειρά της βελτιώνει την ικανότητα σχεδιασμού και βελτιστοποίησης αποτελεσματικών προτροπών.


Συμπέρασμα

Η έγκαιρη μηχανική είναι μια σημαντική προσέγγιση για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή των μοντέλων ΤΝ. Με τη χρήση της άμεσης μηχανικής, οι εταιρείες μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους είναι προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους και λειτουργούν αποτελεσματικά.

Η εφαρμογή των μοντέλων ΤΝ θα αλλάξει τον κόσμο της εργασίας: Πολλές χειροκίνητες και επαναλαμβανόμενες εργασίες θα αυτοματοποιηθούν και ο τρόπος εργασίας των εταιρειών θα αλλάξει. Για να αποκομίσουν τα οφέλη της ΤΝ και να προετοιμαστούν για τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης αλλαγών που θα διασφαλίζει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι προετοιμασμένα για τις αλλαγές.

Diagramm der KI-Modellarchitektur