Please enter a search term:

Πνευματικά δικαιώματα

Εισαγωγή

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας (εφεξής οι "Όροι") διέπουν τη σχέση μεταξύ του Ψηφιακού Οργανισμού (εφεξής ο "Οργανισμός") και των χρηστών του περιεχομένου που διατίθεται στις εταιρικές σελίδες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των συνεργατών και των επισκεπτών του δικτυακού τόπου (εφεξής οι "Χρήστες"). Οι Όροι αποσκοπούν στην αποσαφήνιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων μερών σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα και τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πεδίο εφαρμογής

Οι Όροι ισχύουν για όλο το περιεχόμενο που προσφέρεται στις εταιρικές σελίδες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογότυπων, βίντεο, ηχητικού υλικού, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, στοιχείων σχεδιασμού και άλλων έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα (εφεξής "Περιεχόμενο"). Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους και να ενημερώνονται για το περιεχόμενό τους.

Πνευματικά δικαιώματα

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Το περιεχόμενο στις εταιρικές σελίδες του Οργανισμού προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες. Ο Οργανισμός ή οι δικαιοπάροχοί του κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα συναφή δικαιώματα επί του περιεχομένου, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο. Απαγορεύεται η χρήση του περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Οργανισμού ή των δικαιοπαρόχων του, εκτός εάν επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία.

Πεδίο εφαρμογής της προστασίας

Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων προστατεύει τους κατόχους των δικαιωμάτων επί του Περιεχομένου από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή, διανομή, διάθεση στο κοινό, προσαρμογή, μετατροπή ή άλλη εκμετάλλευση των προστατευόμενων έργων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την προστασία των ιδεών, των εννοιών, των σχεδίων και άλλων άυλων παραστάσεων που περιέχονται στο περιεχόμενο.

Επιτρεπόμενη χρήση

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο των εταιρικών σελίδων του Οργανισμού μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά το αντίθετο. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια προβολή, επεξεργασία, μετατροπή ή άλλη εκμετάλλευση του περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Οργανισμού ή των δικαιοπαρόχων του.

Άδειες και δικαιώματα χρήσης

Χορήγηση αδειών χρήσης

Ο Οργανισμός μπορεί να χορηγεί στους χρήστες περιορισμένες, ανακλητές, μη αποκλειστικές και μη μεταβιβάσιμες άδειες χρήσης του περιεχομένου στο πλαίσιο των παρόντων Όρων ή με ξεχωριστή συμφωνία. Η έκταση και οι όροι της άδειας χρήσης καθορίζονται κατά περίπτωση και μπορούν να καθοριστούν από τον Οργανισμό κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις άδειες και τα δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους.

Δικαιώματα χρήσης για τους πελάτες

Στο πλαίσιο των συμβατικών υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους πελάτες του, ο Οργανισμός μπορεί να παραχωρεί στους πελάτες δικαιώματα χρήσης του περιεχομένου που δημιουργείται. Τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης μπορεί να είναι απλά ή αποκλειστικά δικαιώματα και να αφορούν συγκεκριμένες πράξεις χρήσης, τύπους εκμετάλλευσης ή περιοχές. Οι ακριβείς όροι των δικαιωμάτων χρήσης καθορίζονται στην αντίστοιχη σύμβαση ή στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Οργανισμού.

Δικαιώματα χρήσης για τους εταίρους

Ο οργανισμός μπορεί να παραχωρήσει δικαιώματα χρήσης του περιεχομένου για τους εταίρους του στο πλαίσιο συμπράξεων ή συνεργασιών. Οι όροι των δικαιωμάτων χρήσης πρέπει να καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες ή συμβάσεις και μπορούν να καθορίζονται από τον οργανισμό κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Ευθύνη των χρηστών

Χρήση σύμφωνη με το νόμο

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη νόμιμη χρήση του περιεχομένου στους εταιρικούς ιστότοπους του Οργανισμού και για τη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα και τα λοιπά ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Οργανισμού και των δικαιοπαρόχων του και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση των εν λόγω δικαιωμάτων.

Ευθύνη για παραβάσεις

Οι χρήστες ευθύνονται για όλες τις ζημίες που υφίσταται ο Οργανισμός ή οι δικαιοπάροχοί του ως αποτέλεσμα της παραβίασης των υποχρεώσεων που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή ως αποτέλεσμα της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του περιεχομένου από αυτούς. Υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον Οργανισμό και τους δικαιοπάροχους του έναντι όλων των αξιώσεων τρίτων που απορρέουν από παραβιάσεις δικαιωμάτων από τους χρήστες.

Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Προστασία εμπορικών σημάτων και άλλων σημάτων

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι εταιρικές επωνυμίες και άλλα διακριτικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται στις εταιρικές σελίδες του Οργανισμού προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, την εταιρική νομοθεσία και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα αυτά και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών.

Προστασία των εμπορικών μυστικών και της τεχνογνωσίας

Ο Οργανισμός και οι δικαιοπάροχοί του κατέχουν εμπορικά μυστικά και τεχνογνωσία σχετικά με το Περιεχόμενο, τις μεθόδους και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του Περιεχομένου και τις επιχειρηματικές στρατηγικές του Οργανισμού. Οι χρήστες υποχρεούνται να προστατεύουν αυτά τα εμπορικά μυστικά και την τεχνογνωσία και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην αποκάλυψη ή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν τακτικά τους ισχύοντες Όρους και να προσαρμόζουν αναλόγως τη χρήση του Περιεχομένου. Η συνέχιση της χρήσης του Περιεχομένου μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων Όρων θα θεωρείται αποδοχή των τροποποιήσεων.

Ένδικα μέσα και κυρώσεις

Υποχρεωτικά μέτρα

Ο Οργανισμός ή οι δικαιοπάροχοί του μπορούν να απαιτήσουν από τους χρήστες που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή κάνουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Περιεχομένου να παύσουν και να απέχουν από τις εν λόγω παραβατικές πράξεις. Η απαίτηση αυτή υφίσταται ανεξάρτητα από περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης ή άλλα ένδικα μέσα.

Αξιώσεις αποζημίωσης

Οι χρήστες ευθύνονται για όλες τις ζημίες που υφίσταται ο Οργανισμός ή οι δικαιοπάροχοί του ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης των υποχρεώσεων που ορίζονται στους παρόντες Όρους ή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Περιεχομένου. Ο Οργανισμός ή οι δικαιοπάροχοί του μπορούν να απαιτήσουν από τους χρήστες αποζημίωση που να καλύπτει την πραγματική ζημία που υπέστησαν ή την απώλεια κέρδους.

Συμβατικές κυρώσεις

Ο Οργανισμός μπορεί, στο πλαίσιο συμβάσεων ή συμφωνιών με τους χρήστες, να προβλέπει συμβατικές κυρώσεις για την παραβίαση των παρόντων όρων ή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου. Το ύψος της συμβατικής ποινής καθορίζεται κατά περίπτωση και μπορεί να εξαρτάται από το βαθμό της παράβασης και τη ζημία που προκλήθηκε.

Τελικές διατάξεις

Ρήτρα διαλυσιμότητας

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καταστεί άκυρη ή μη εκτελεστή, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων. Στη θέση της άκυρης ή ανεφάρμοστης διάταξης θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί η έγκυρη και εκτελεστή διάταξη που πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στο νόημα και τον σκοπό της άκυρης ή ανεφάρμοστης διάταξης.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την καταστατική της έδρα ο Οργανισμός, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης νόμων και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών.

Τόπος δικαιοδοσίας

Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή τη χρήση του Περιεχομένου υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του δικαστηρίου της έδρας του Οργανισμού, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από αναγκαστικό δίκαιο.

Γλώσσα των όρων

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι γραμμένοι στη γερμανική γλώσσα. Σε περίπτωση μετάφρασης σε άλλες γλώσσες, η γερμανική έκδοση υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνιών ή ζητημάτων ερμηνείας.