Please enter a search term:

Πολιτική απορρήτου

Αυτή η σελίδα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο.

1. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

Ο παρών ιστότοπος λειτουργεί από την mprofi AG, η οποία φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων σε σχέση με τις επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω:

mprofi AG

Räbmatt 14a

6317 Oberwil b. Zug

Ελβετία

Τηλέφωνο: +41 41 710 70 88

2. Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

mprofi AG

Räbmatt 14a

6317 Oberwil b. Zug

Ελβετία

Τηλέφωνο: +41 41 710 70 88

3. Επίσκεψη στην ιστοσελίδα

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, είναι τεχνικά αναπόφευκτο να συλλέγονται ορισμένες, κυρίως τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες, ωστόσο, χαρακτηρίζονται από τα δικαστήρια υπό ορισμένες προϋποθέσεις ως προσωπικές. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, την αναγνώριση της συσκευής, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης, τα στοιχεία του λειτουργικού συστήματος, τις ρυθμίσεις γλώσσας, τις διευθύνσεις URL που σας παραπέμπουν, τη διάρκεια της επίσκεψης και τις σελίδες που προβάλλονται. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ορθή παράδοση του περιεχομένου του ιστότοπού μας και για την παροχή στις αρχές επιβολής του νόμου των απαραίτητων πληροφοριών για τη δίωξη σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο.Μια περαιτέρω στατιστική αξιολόγηση αυτών των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την αφαίρεση κάθε προσωπικής αναφοράς.Η άδειά μας για την προαναφερθείσα επεξεργασία δεδομένων προκύπτει αφενός από το έννομο συμφέρον μας για τη λειτουργία μιας παρουσίας στο Διαδίκτυο (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO).

Όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων για τη γνωστοποίηση στις αρχές επιβολής του νόμου, η εξουσιοδότηση βασίζεται στο γεγονός ότι είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ DSGVO). Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε άλλους παραλήπτες μόνο στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, ο οποίος φιλοξενεί τον ιστότοπο για λογαριασμό μας.σκοπεύουμε να αποθηκεύσουμε τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα για διάστημα 7 ημερών και στη συνέχεια να τα διαγράψουμε.δεν υπάρχει πρόθεση να μεταφέρουμε τα δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ελβετίας.

4. Φόρμα επικοινωνίας

Σας προσφέρουμε μια φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε μαζί μας οικειοθελώς. Η χρήση της φόρμας επικοινωνίας δεν είναι απαραίτητη για τη χρήση του υπόλοιπου ιστότοπού μας. Συλλέγουμε το όνομα, την εταιρεία, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το περιεχόμενο του μηνύματός σας όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας.

Με την επεξεργασία των δεδομένων επιδιώκουμε το έννομο συμφέρον μας να απαντήσουμε στο ερώτημά σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). Επιπλέον, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τα δεδομένα λόγω εμπορικών και φορολογικών κανονισμών (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). Τα δεδομένα διαβιβάζονται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, ο οποίος φιλοξενεί τον ιστότοπο για λογαριασμό μας. Σκοπεύουμε να αποθηκεύσουμε τα προαναφερθέντα δεδομένα για περίοδο 10 ετών και στη συνέχεια να τα διαγράψουμε. Δεν πραγματοποιείται μεταφορά σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

5. Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο. Ένας μεγάλος αριθμός σελίδων και διακομιστών του Διαδικτύου χρησιμοποιεί cookies. Πολλά cookies περιέχουν το λεγόμενο cookie ID. Το cookie ID είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων. Με τη βοήθειά του, οι σελίδες Διαδικτύου και οι διακομιστές μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στις σελίδες Διαδικτύου και στους διακομιστές που επισκέπτονται να διακρίνουν το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης από άλλα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να ταυτοποιηθεί μέσω του μοναδικού αναγνωριστικού cookie. Η χρήση των cookies εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του ιστότοπου και τη διατήρηση της συνοχής των επισκέψεων, δηλαδή τη λήψη πληροφοριών κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας και τη διενέργεια στατιστικών αξιολογήσεων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). Αποδέκτες των δεδομένων είναι ο διαχειριστής του ιστοτόπου, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που χρησιμοποιούμε και εξωτερικοί προγραμματιστές, ο καθένας από τους οποίους ενεργεί για λογαριασμό μας. Τα προσωπικά δεδομένα από τα cookies δεν διαβιβάζονται σε άλλους παραλήπτες. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies από την ιστοσελίδα μας μέσω κατάλληλης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και έτσι να αντιταχθείτε μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Είναι επίσης δυνατό να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη οριστεί ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλα προγράμματα λογισμικού. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη σε όλα τα συνήθη προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Εάν αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης, αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στο μέγιστο βαθμό.σκοπεύουμε να διαγράψουμε τα προαναφερθέντα δεδομένα μετά το τέλος της εκάστοτε περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.δεν προβλέπεται η μεταφορά τους σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 6. Τα δικαιώματά σας Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για εσάς. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί για εσάς.Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση (άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.