Please enter a search term:

  • ERP

    Ανακαλύψτε τις δυνατότητες του λογισμικού ERP με την mprofi AG. Απλοποιήστε, βελτιστοποιήστε και ψηφιοποιήστε τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες.

    Με αυτόν τον τρόπο:

Προϊόντα για Enterprise Resource Planning - ERP

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος ERP είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί βαθιά γνώση των διαφόρων λύσεων που διατίθενται στην αγορά. Για το λόγο αυτό, η mprofi AG δημιούργησε μια ολοκληρωμένη σελίδα επισκόπησης των προϊόντων ERP που χρησιμοποιούμε. Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως κεντρική πηγή πληροφοριών για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών τους διαδικασιών.

Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε τις επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας και να αναπτύξουμε εξατομικευμένες λύσεις που δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η επιτυχία μιας εταιρείας εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών της διαδικασιών και την ποιότητα της υποδομής πληροφορικής της. Ως εκ τούτου, εστιάζουμε στην παροχή λύσεων ERP που είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας.

SAP

Οι λύσεις SAP Cloud ERP προσαρμόζονται στην ανάπτυξή σας, επιτρέπουν την ταχεία προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς και μειώνουν τις επενδύσεις σε υλικό και υποδομές

Ανακαλύψτε τη SAP
Abacus

Οι λύσεις Abacus Cloud βελτιστοποιούν τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες και μειώνουν τις χειροκίνητες εργασίες, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους και αυξάνοντας την παραγωγικότητα

Ανακαλύψτε την Abacus
Oracle Netsuite

Αποκτήστε απρόσκοπτη ενσωμάτωση του Netsuite ERP με το υπάρχον σύστημά σας.

Ανακαλύψτε το Netsuite

Οι λύσεις ERP που προσφέρει η mprofi AG παρέχουν υψηλό βαθμό ευελιξίας και προσαρμοστικότητας. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε εταιρεία είναι μοναδική και, ως εκ τούτου, χρειάζεται μια ατομική λύση που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της. Τα συστήματά μας ERP είναι αρθρωτά και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε επιχειρηματικές διαδικασίες.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των συστημάτων ERP είναι η ενσωμάτωση διαφορετικών επιχειρηματικών τομέων. Αυτή η ενοποίηση επιτρέπει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν τους πόρους τους πιο αποτελεσματικά, ανταλλάσσοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επανάληψη εργασιών και αυξάνεται η παραγωγικότητα.

Τα συστήματά μας ERP υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, των ανθρώπινων πόρων και άλλων. Προσφέρουν επίσης χαρακτηριστικά όπως η υποβολή εκθέσεων και η ανάλυση που επιτρέπουν στους διαχειριστές να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων και να βελτιώνουν συνεχώς την απόδοση της επιχείρησής τους.

Επιπλέον, παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης και πέραν αυτής. Η ομάδα των έμπειρων συμβούλων και τεχνικών μας είναι στη διάθεση των πελατών μας για να διασφαλίσει ότι η υλοποίηση του ERP θα κυλήσει ομαλά και ότι το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά.

Καταλαβαίνουμε ότι η εφαρμογή ενός νέου συστήματος ERP είναι ένα μεγάλο βήμα για κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση στη στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και έχει θετικό αντίκτυπο στην επιχείρησή τους.

Τα προϊόντα μας ERP έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τις εταιρείες να εξορθολογίζουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες και να αυξάνουν την αποδοτικότητα. Προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα αυτοματοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών και μείωσης των χειροκίνητων εργασιών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, τα συστήματά μας ERP προσφέρουν επίσης ισχυρά χαρακτηριστικά ασφάλειας δεδομένων και προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα των πελατών μας αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασφάλεια και ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Συνοψίζοντας, η mprofi AG προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων ERP με στόχο τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών μας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η ομάδα έμπειρων συμβούλων και τεχνικών μας είναι έτοιμη να σας υποστηρίξει σε κάθε βήμα της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού σας. Με την mprofi AG στο πλευρό σας, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα επωφεληθείτε πλήρως από την ψηφιοποίηση και θα προετοιμάσετε την επιχείρησή σας για την επιτυχία.

Τομείς εφαρμογής για τη χρήση προϊόντων ERP

  • Οικονομική διαχείριση

Τα συστήματα ERP μπορούν να επεξεργάζονται και να παρέχουν οικονομικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη διαχείριση των ταμειακών ροών, των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας. Επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη και ακριβή υποβολή εκθέσεων που βελτιώνουν τη συμμόρφωση και τη λήψη αποφάσεων.

  • διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού

Τα συστήματα ERP μπορούν να βελτιώσουν την ορατότητα των αποθεμάτων, των αποστολών και των παραγγελιών. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην πρόβλεψη της ζήτησης και στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους και την αποτελεσματικότερη λειτουργία.

  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HR)

Αυτά τα συστήματα μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, των παροχών προς τους εργαζομένους και των προσλήψεων. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς εργασίας.

  • Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής

Τα συστήματα ERP μπορούν να ελέγχουν και να συγχρονίζουν τις διαδικασίες παραγωγής δημιουργώντας προβλέψεις ζήτησης, διαχειριζόμενα χρονοδιαγράμματα παραγωγής και παρακολουθώντας την αποδοτικότητα της παραγωγής. Μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Κάθε ένας από αυτούς τους τομείς μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από την ολοκλήρωση και την αυτοματοποίηση που προσφέρουν τα συστήματα ERP. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιτυχία ενός συστήματος ERP εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον προσεκτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση.